Top Logo

Välkommen till Praktikertjänst säkerhetskopieringstjänst

PTJ backup är en säkerhetskopieringstjänst för anställda inom Praktikertjänst. Här kan du anmäla dig till tjänsten PTJ Backup och du som redan abbonerar på tjänsten kan logga in på “Mina Sidor” där du kan uppdatera dina uppgifter, följa dina supportärenden och göra tilläggsbeställningar för ditt konto.

Ni finner här även manualer och installationsanvisningar och instruktioner för hur ni tar backup på er kritiska data för olika program.

Om ni har problem med tjänsten bör ni som första åtgärd gå till denna sida och kontrollera driftinformationen.
Beställ tjänsten här!Klient för QuickSupport

PTJBackupQuickSupport


Driftinformation